Horváth Művészeti Alapítvány

A Horváth Művészeti
Alapítvány gyűjteménye

A képzőművészeti gyűjtemények általában megőrzik, konzerválják, archiválják a műalkotásokat, így a kulturális örökség részévé teszik azokat. Az alkotások kiválasztásával befolyásolják képzőművészeti kánonok kialakulását, megalapozzák és fenntartják az alkotók pozícióját úgy a szellemi értékek piacán, mint a műtárgypiacon. Ez igaz a Horváth Művészeti Alapítvány gyűjteményére is, amely mára a kortárs művészet aktív szereplőjévé, valamint a gyűjtött műalkotások képviseletével múzeumok és kurátorok partnerévé vált. A rendszerváltás óta folyamatosan egyre rosszabb pozíciókba kerülő kortárs kultúra támogatásával a Horváth Művészeti Alapítvány példát mutat az anyagi szempontból tehetős rétegek számára. A HMA gyűjteménye arra törekszik, hogy a kortárs művészet széles spektrumáról nyújtson információt a jövő műélvezői, történészei, kutatói számára. Célja az is, hogy lehetőségeihez mérten az adott vásárlási időszak jelentős műalkotásait szerezze be, valamint a kortárs művészetben tradicionális médiumokká vált festészeti-, grafikai-, plasztikai, alkotások mellett a multimédiás-, installációs- műveket egyaránt gyűjtse és kiegyensúlyozott szelekciót mutasson fel ezekből.

A HMA gyűjteményében szereplő
művészek és alkotások: